Καλώς ήρθατε στη σελίδα μας!

Πρόγραμμα λειτουργίας Γραφείων

ioanna | 12:09 π.μ. | 0 σχόλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Μητροπολίτου ΙΕΖΕΚΙΗΛ 30 - Τ.Κ. 431 00

ΤΗΛ. 2441075010 · FAX 2441022968

www.imthf.gr · e-mail: info@imthf.gr

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 983                                                                                                                                                    
Ἐν Καρδίτσῃ τῇ 31ῃ Ἰουλίου 2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΠρὸς 

τοὺς εὐλαβεστάτους Ἐφημερίους,

τὶς Ἱερὲς Μονὲς καὶ τοὺς ὑπαλλήλους 

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἕδρας των


Θέμα: «Κοινοποίησις Ἀποφάσεως Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου».


Κατόπιν τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 26/1523/29-07-2015 Ἀποφάσεως τοῦ παρ’ ἡμῖν Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου ἀπεφασίσθη, ὅτι τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας θὰ παραμείνουν κλειστὰ ἀπὸ 14ης ἕως 28ης Αὐγούστου 2015. Δι’ ἐκδόσεις ἀδειῶν Γάμων καὶ Διαζευκτηρίων θὰ λειτουργεῖ τὸ Γραφεῖον Γάμων δύο (2) ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος, ἤτοι Δευτέρα καὶ Πέμπτη καὶ ἁπὸ ὥρας 10:00΄π.μ. ἕως 12:00΄μ.

 

Ὁ Μητροπολίτης


† Ὁ Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων

Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ

 

Category:

0 σχόλια