Καλώς ήρθατε στη σελίδα μας!

Συγχαρητήριες ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Τιμοθέου προς τους επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

Γραφείο Νεότητας | 9:05 π.μ. | 0 σχόλια


† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ

                                                           Καρδίτσα, Σεπτέμβριος 2014
Αγαπητά μου παιδιά,

Ἡ ἀνακοίνωση τῶν τελικῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἐξετάσεων γιὰ τὴν εἰσαγωγή σας στὰ Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικὰ καὶ Τεχνολογικὰ Ἱδρύματα τῆς χώρας μας σηματοδοτεῖ μία καινούργια ἀρχή, ἕνα νέο ξεκίνημα στὴ ζωή σας. Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ ἕναν κύκλο ζωῆς, ὁ ὁποῖος κλείνει μέσα του ὅλες τις ἐλπίδες σας, τὶς μεγάλες προσδοκίες σας, τὰ πιὸ αἰσιόδοξα καὶ φιλόδοξα ὁράματά σας γιὰ τὸ πιὸ λαμπρό, ἐπιτυχημένο καὶ δημιουργικὸ μέλλον ποὺ πρόκειται νὰ ἔρθει.

Στὴν πορεία σας αὐτὴ περιδιαβαίνοντας τὸ ξεχωριστό, ἀπέραντο, τὸ γεμάτο εὐχάριστες ἐκπλήξεις καὶ μοναδικὲς συγκινήσεις μονοπάτι τῆς γνώσης, μὴ λησμονήσετε στιγμὴ τὴνΠηγὴ τῆς Σοφίας, τῆς Γνώσης καὶ τῆς μόνης Ἀληθείας ποὺ εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Εὐχή μου λοιπὸν εἶναι ὁ Θεὸς νὰ φωτίζει μὲ τὸ ἀνέσπερο φῶς Του ὄχι μόνον τὸ μονοπάτι τῆς γνώσης, ἀλλὰ καὶ τὸ δύσβατο μονοπάτι τῆς ζωῆς σας. Ἂς φωτίζει τὰ «ὅμματα τῆς διανοίας» σας, ἔτσι ὥστε νὰ κάνετε τὶς πιὸ σωστὲς καὶ κατάλληλες ἐπιλογὲς γιὰ ἐσᾶς.

Στὸ σημεῖο αὐτό, θὰ ἤθελα νὰ ἀναφερθῶ μὲ πολλὴ εὐαισθησία στοὺς νέους καὶ νέες, οἱ ὁποῖοι δὲν κατάφεραν νὰ ὁλοκληρώσουν ἐπιτυχῶς τὴ δοκιμασία αὐτὴ καὶ πιθανῶς αἰσθάνονται πικρία καὶ ἀπογοήτευση, ἐπειδὴ δὲν δικαιώθηκαν οἱ ἐργώδεις κόποι τους καὶ οἱ θυσίες τους. Εὐχὴ καὶ προτροπή μου εἶναι νὰ φανοῦν πιὸ δυνατοί. Νὰ τὸ θεωρήσουν ὡς ἀφορμὴ γιὰ μία νέα προσπάθεια.Ἐπὶ πλέον, θέλω νὰ ξέρετε ὅτι ἡ ἀποτυχία ἔχει πρόσκαιρο χαρακτῆρα καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτό, πρέπει νὰ θυμᾶστε ὅτι ὀφείλουμε νὰ ἐπικαιροποιοῦμε πάντα τοὺς ἐυγενεῖς στόχους μας καὶ νὰ ἀτενίζουμε μὲ αἰσιοδοξία τὸ μέλλον. Ὀφείλουμε νὰ ἀναζητοῦμε ποικίλους τρόπους προκειμένου, νὰ ἀξιοποιοῦμε τὰ τάλαντα ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Θεός. Εἴμαστε πολὺ μικροὶ γιὰ νὰ ἑρμηνεύουμε ἀνθρωπίνως μία ἐνδεχόμενη ἀποτυχία ἢ κακοτοπιά, ἐπειδὴ ἀκριβῶς δὲν γνωρίζουμε τὶς βουλὲς τοῦ Κυρίου μας γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς.

Ὅ ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ σᾶς ἐνισχύει. Ἡ πόρτα τῆς καρδιᾶς μου καὶ τοῦ Ἐπισκοπείου θὰ εἶναι πάντα ἀνοιχτὴ γιὰ ὅλους σας. Σᾶς παρακαλῶ λοιπὸν τὴν Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 καὶ ὥρα 6:00΄ μ.μ., νὰ ἔχουμε μία πρώτη συνάντηση καὶ γνωριμία στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ὁδὸς Μητροπολίτου Ἰεζεκιὴλ 30).


Ὁ Μητροπολίτης σας

Category:

0 σχόλια