Καλώς ήρθατε στη σελίδα μας!

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2015

ioanna | 12:30 μ.μ. | 0 σχόλια

 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ


ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2015

 
 
Πρὸς

Τὸν ἱερὸ κλῆρο,

τὶς Μοναστικὲς ἀδελφότητες

καὶ τοὺς εὐλογημένους Χριστιανοὺς

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Θεσσαλιώτιδος καὶ ΦαναριοφερσάλωνΑδελφοί μου εὐλογημένοι,Ἡ σημερινὴ μέρα γιὰ ὅλους μας εἶναι ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ ἀνατέλλοντος νέου ἔτους 2015, σύμφωνα μὲ τὴν πολιτειακὴ μέτρηση τοῦ χρόνου.

Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ χρόνου θυμίζει στὸν καθένα μας μία πραγματικότητα, ὅτι ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸν Κύριο καὶ Θεό μας, ὁ Ὁποῖος «καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος, ὁ ἄναρχος καὶ ἀτελεύτητος καὶ ἐπέκεινα παντὸς χρόνου νοούμενος τε καὶ ὑπάρχων… ὁ τὸν πάντα χρόνον τὸν τε γεγονότα τὸν τε ὄντα καὶ τὸν ἐσόμενον πληρῶν» (εὐχὴ δοξολογίας τοῦ νέου ἔτους), ἐμεῖς ἔχουμε ἀρχὴ καὶ τέλος, εἴμαστε πεπερασμένοι καὶ ὑφιστάμεθα τὴ φθορὰ τοῦ χρόνου.

Ἐὰν μπορέσουμε καὶ κατανοήσουμε αὐτὸ τὸ γεγονός, ἀφοῦ ὁ χρόνος ποὺ πέρασε προσέθεσε στὴ ζωή μας ἀκόμη ἕνα βάρος, θὰ εἶναι πολὺ εὔκολο, σᾶς διαβεβαιῶ, νὰ ἀποφασίσουμε τὴ συμμετοχή μας καὶ τὴ συσσωμάτωσή μας στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ πραγματοποιεῖται ὡς «καρπὸς μετανοίας» μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ θὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν κατάκτηση τῆς χαμένης μας ἐλπίδας, τῆς χαρᾶς, τῆς ἀγάπης, τῆς εἰλικρίνειας, τῆς ἐντιμότητας καὶ τῆς δημιουργικότητας.

Αδελφοί μου ἀγαπημένοι, μέσα ἀπὸ ὅποιες δυσκολίες καὶ ἂν μᾶς παρουσιάζονται, ἂς ἀγωνισθοῦμε νὰ μὴν χάσουμε τὴ ψυχική μας ὑγεία καὶ δύναμη καὶ ἂς παραμένουμε ἑνωμένοι μὲ τὸν Χριστό μας.

Καλὴ καὶ Εὐλογημένη Χρονιά, Καρποφόρα καὶ Δημιουργική!Μὲ θερμὲς εὐχὲς ἐν Κυρίῳ

Ὁ Μητροπολίτης σας

Category:

0 σχόλια