Καλώς ήρθατε στη σελίδα μας!

Ιερά ακολουθία της Τριθέκτης (Κοντάκιο Χριστουγέννων)

ioanna | 6:31 π.μ. | 0 σχόλια

login logo
Μητροπολίτου Ἰεζεκιὴλ 30, Τ.Κ. 431 00
ΤΗΛ. 24410-75.010, FAX 24410-22.968
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Γιὰ τὸ Δελτίο Τύπου καὶ γιὰ κάθε σχετικὴ πληροφορία
οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται
στὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
τηλ. 24410/72.263

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστὸ ὅτι τὴν προσεχῆ Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 καὶ ὥρα 6:00΄ μ.μ., στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικό μας Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Καρδίτσας, θὰ τελεσθεῖ ἡ ἱερὰ ἀκολουθία τῆς Τριθέκτης (Κοντάκιο τῶν Χριστουγέννων).
Εἶναι ἀκολουθία τοῦ Βυζαντινοῦ Κοσμικοῦ Τυπικοῦ ποὺ ψαλόταν στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως καὶ θὰ εἶναι εὐκαιρία γιὰ ὅλους μας νὰ γνωρίσουμε τὴν ἀκολουθία αὐτὴ καὶ νὰ προετοιμασθοῦμε πνευματικὰ γιὰ τὴν ἔλευση τῆς Μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς τῆς πίστεώς μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Category:

0 σχόλια